najlepsze oferty / największy wybór / najlepsze marki

Bio Hydro System

+48 502 367 393

copyright © 2011-2022 Bio Hydro System s.c. Wszelkie prawa zastrzeżoneautoryzowany instalator

Nasza działalność rozpoczęła się w 2010 roku.

W początkowym okresie funkcjonowania realizowaliśmy jedynie zadania związane z montażem oczyszczalni dla domów jednorodzinnych. W kolejnych latach sukcesywnie zwiększaliśmy zakres naszych usług i tak w obecnej chwili oferujemy już nie tylko montaż oczyszczalni ale również ich sprzedaż oraz kompleksowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji będąc do dyspozycji dla naszych Klientów w kilku miastach w Polsce.

Naszym Klientom zapewniamy realizację zadania od etapu projektowania po budowę oczyszczalni ścieków.

Realizujemy zadania związane z budową oczyszczalni ścieków dla domów jednorodzinnych, osiedli, pensjonatów, hoteli, szkół czy zakładów przemysłowych zapewniając przy tym fachowe, rzetelne doradztwo przy wyborze technologii oczyszczalni ścieków.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w ofercie posiadamy jedynie sprawdzone warte polecenia oczyszczalnie ścieków wiodących producentów krajowych i zagranicznych pracujące w technologii drenażowej oraz mechaniczno - biologicznej.

Bio Hydro System oczyszczalnie ścieków - doświadczenie

Oczyszczalnie

ścieków

Mamy

każde rozwiązanie najlepsze

dla Twoich potrzeb

40


oczyszczalni

ścieków

tylko

sprawdzonych

wiodących producentów

Miej wybór

Technologia oparta na dwuetapowym oczyszczaniu ścieku: w zbiorniku oraz w poletku filtracyjnym. Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków. W osadniku zachodzi cała seria procesów, zarówno fizycznych, jak i chemicznych: proces sedymentacji podczas którego cząstki stałe cięższe od wody osiadają na dnie osadnika, proces flotacji podczas którego cząstki stałe lżejsze od wody (najczęściej dotyczy to tłuszczy) unoszą się na powierzchni cieczy tworząc kożuch (pianę), proces fermentacji beztlenowej podczas, którego część substancji znajdujących się w ściekach ulega rozkładowi tzn. są mineralizowane (powstają nieorganiczne gazy, które muszą być odprowadzone z osadnika), a inne są rozkładane do prostszych substancji organicznych. Po przejściu wstępnego etapu oczyszczania ścieki kierowane są do dalszego etapu oczyszczania, który zachodzi w poletku filtracyjnym w czasie gdy ścieki przepływają przez jego warstwy. W poletku zachodzą procesy biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie w warunkach tlenowych. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir, keramzyt, moduły z tworzywa (pakiety). W końcowym stadium do  gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda po-ściekowa. Dobrze dobrany osadnik pozwala na usunięcie ok. 80% zawiesin i 40% zanieczyszczeń organicznych.

technologia

drenażowa

drenażowe oczyszczalnie ścieków

technologia

mechaniczno-biologiczna

biologiczne oczyszczalnie ścieków

W komorze reaktora pod wływem intensywnego napowietrzania generowanego przez elektryczną dmuchawę wytwarza się osad czynny - środowisko życia bakterii Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek.Przepływem ścieku

w oczyszczalni kieruje odpowiednio dobrany program komputerowy sterujący pracą elektrozaworów.

W komorze reaktora pod wływem samoczynnego napowietrzania bez zastosowania elektrycznej dmuchawy bakterie namnażają się na złożu biofiltracyjnym - środowisku życia bakterii. Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek. Przepływ ścieku w oczyszczalni wymuszony jest przez napływ nowego ścieku z budynku.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków bezprądowa w technologii złoża biofiltracyjnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego

wspomaganego złożem fluidalnym

W komorze reaktora pod wływem intensywnego napowietrzania generowanego przez elektryczną dmuchawę wytwarza się osad czynny - środowisko życia bakterii. Dodaktowo oczyszczalnia wyposażona jest

w samooczyszczające się fluidalne złoże biologiczne, które wspomaga utrzymanie flory bakteryjnej. Przepływem ścieku

w oczyszczalni kieruje odpowiednio dobrany program komputerowy sterujący pracą elektrozaworów.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii talerzowych złóż obrotowych

W komorze reaktora następuje powolny obrót złóż talerzowych, powodowany

przez zastosowanie motoreduktora niewielkiej mocy. Na złożu biologicznym pod wpływem samoczynnego napowietrzania namnażają się bakterie. Bakterie aby zachować swoje procesy życiowe odżywiają się związkami zawartymi w ścieku tym samym oczyszczając ten ściek. Następnie ścieki są dawkowane za pomocą systemu kubeczków do drugiej strefy biologicznej gdzie następuje końcowe doczyszczenie w warunkach tlenowych.

W końcowym etapie procesu oczyszczania ścieki przepływają do komory klarowania.

Technologia oczyszczania mechaniczno-biologiczna to proces biologiczny, polegający na tym, iż mikroorganizmy tlenowe namnażają się pod wpływem intensywnego natleniania zawarte zaś w ściekach związki organiczne wykorzystują do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie oraz stabilizacja procesów życiowych powoduje, że mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie z oczyszczalni biologicznej. Biopreparaty stosuje się wyłącznie do uruchamania procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków. Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest praktycznie bezobsługowa. Powierzchnia do zabudowy wymaga niewielkiego miejsca na działce. Oczyszczone ścieki uzyskują wysokie parametry redukcji ładunków dzieki czemu mogą być odprowadzone bezpośrednio do: cieku wodnego, przepływowego rowu melioracyjny czy też stawu.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

w technologii osadu czynnego przy zastosowaniu sekwencyjnego dawkowania ścieku

Brak grawitacyjnego przepływu ścieku przez oczyszczalnię oraz odpowiednio dobrane dawkowanie ścieku do komory biologicznej (system SBR) przyczynia się do znacznego zwiększenia stopnia

redukcji ładunku zanieczyszczeń gwarantując wysoką efektywność pracy oczyszczalni. System dawkownia ścieku  umożliwia znacznie lepsze buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w trakcie trwania całej doby.


       Sekwencja działania:

            A - dopływ ścieku

            B - podanie porcji podczyszczonego ścieku

                    do komory reaktora biologicznego

            C - napowietrzania

            D - klarowanie i recyrkulacja

            E - odpompowanie oczyszczonego ścieku.

drenażowa oczyszczalnia ścieków

czy

biologiczna oczyszczalnia ścieków

Ty zdecyduj


  


doświadczeniapoparte licznymi referencjami

Oczyszczalnie drenażowe biologiczne

najlepsze oferty / największy wybór / najlepsze marki

10

lat

oczekujesz usługi na

najwyższym poziomie

zadzwoń do

doświadczonych profesjonalistów

502 367 393

Bio Hydro System oczyszczalnie ścieków - link do facebooka
Bio Hydro System oczyszczalnie ścieków - link do Printrest